Když byla katedrála „skvostnou polozříceninou“: Jak probíhala dostavba chrámu sv. Víta?

Stavba katedrály byla vždy během na dlouhou trať. Trvala staletí. Ani pražský chrám sv. Víta nebyl výjimkou. Ode dne, kdy Karel IV. položil jeho základní kámen, do okamžiku, kdy se slavnostně otevřely dveře do dostavěné katedrály, uplynulo více než půl tisíciletí…

https://www.stoplusjednicka.cz/kdyz-byla-katedrala-skvostnou-polozriceninou-jak-probihala-dostavba-chramu-sv-vita