Kurfiřti hledají slabého vládce: Jaké poměry vládly v pozdně středověké Svaté říši římské?

Kurfiřti hledají slabého vládce: Jaké poměry vládly v pozdně středověké Svaté říši římské?

Po polovině 13. století již nic nenasvědčovalo tomu, že se Svatá říše římská opět ocitne v pevných rukách neotřesitelného vládce, hlavy veškerého křesťanstva. Proti silným a autoritativním panovníkům totiž stál sílící partikularismus, kdy se jednotlivé země stále častěji odlučovaly od zbytku nadnárodního útvaru.

Pokračovat na článek