před měsícem od Turistika.cz

Ostrov, kaple sv. Anny – Hrobní kaple.

Kapli nechal postavit sasko – lauenburský vévoda Julius Jindřich. Se stavbou se začalo v roce 1644, ale k jejímu vysvěcení došlo až v roce 1663. Vévoda Julius Jindřich byl jako první v této kapli pohřben a to dva roky po jejím vysvěcení. Stavba byla…

https://www.turistika.cz/mista/ostrov-kaple-sv-anny-hrobni-kaple/detail